Image
Czym jest wroga architektura?

Czym jest wroga architektura?

Wroga architektura, czyli z języka angielskiego „hostile design” lub „defensive design” to pojęcie, o którym mało kto słyszał, ale elementy tej architektury widujemy bardzo często – w centrach miast czy na poboczu dróg. Wyjaśniamy, czym w praktyce jest wroga architektura i jakie cele spełnia.

Niewygodne ławki, które nie pozwalają, aby się na nich położyć, wybrzuszenia na chodnikach czy ostre elementy ogrodzenia to właśnie przejawy wrogiej architektury. Spełniają określoną funkcję (ochronną i zwiększającą bezpieczeństwo), ale przyczyniają się też do segregacji niektórych grup społecznych, na co zwracają uwagę media.

Wroga architektura – czym jest?

Wroga architektura to takie elementy w przestrzeni miejskiej, które mają wymuszać dane działania, a innym zapobiegać. Jej celem jest ochrona mienia, które znajduje się na terenie miasta, oraz osób, które z niego korzystają.

Początki wrogiej architektury sięgają XIX wieku, kiedy na ulicach pojawiło się oświetlenie, które spowodowało spadek przestępczości. Jednak większość rozwiązań „hostile design” to wynalazek XX wieku, bo wtedy nasilił się samochodowy ruch uliczny, który stwarzał niebezpieczeństwo.

Przykłady wrogiej architektury

Przykłady wrogiej architektury spotykamy właściwie codziennie na swojej drodze – idąc, jadąc rowerem, samochodem czy komunikacją miejską. Jednak ich obecność z biegiem lat stała się tak oczywista, że mało kto się nad nimi zastanawia.

Te najpopularniejsze, obecne w większości miejsc, to:

  • ogrodzenia, które blokują wstęp na dany teren osobom niepożądanym,
  • strome ławki albo takie z gęsto ulokowanymi poręczami, aby osoby bezdomne albo pod wpływem alkoholu nie mogły się na nich położyć,
  • metalowe barierki i słupki,
  • progi zwalniające na drogach,
  • kolce przeciw ptakom montowane na budynkach.

Jednak niektóre miasta poszły o krok dalej i wprowadziły unikatowe rozwiązania wrogiej architektury. Na przykład w Hamburgu są budynki, które zostały pokryte specjalną farbą, która utrudnia oddawanie moczu na ściany, bo odbija strumień w drugą stronę. Natomiast w Stanach Zjednoczonych na poboczach niektórych autostrad ułożono głazy, aby uniemożliwić tworzenie obozów na tym terenie.

Po co stosuje się wrogą architekturę?

Wroga architektura ma za zadanie utrudnić występowanie niepożądanych zachowań, takich jak akty wandalizmu, kradzieże, nocowanie na ulicach czy zbyt szybka jazda samochodem. Dzięki niej użytkownicy przestrzeni miejskiej mają czuć się bezpieczniej.

Wroga architektura – chroni, ale izoluje

Często pojawiającym się problemem w kontekście występowania wrogiej architektury jest to, że nie rozwiązuje ona problemów osób, które dopuszczają się tych niepożądanych zachowań, a tylko „zamiata je pod dywan”.

Z założenia bowiem miasto ma służyć wszystkim jego mieszkańcom, a wroga architektura sprawia, że niektóre grupy są izolowane (np. osoby bezdomne).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.